POSLÁNÍ NAŠEHO DOMOVA JE

poskytovat vhodné ubytování pro naše uživatele,
zajišťovat individuální a profesionální podporu našich uživatelů,
vytvářet zázemí pro klidný a bezpečný život našich uživatelů,
zachovávat lidskou důstojnost našich uživatelů.

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ctíme individualitu každého uživatele.
Uplatňujeme k uživateli současně profesionální i lidský přístup.
Hájíme lidská práva našich uživatelů tam, kde je již nedokáží hájit sami.
Podporujeme přirozené vazby s rodinou a přáteli uživatele.

NÁŠ CÍL JE

v rámci poskytované služby udržovat, eventuálně rozvíjet soběstačnost uživatelů po co nejdelší dobu,
podporovat uživatele v jejich snaze, vést běžný způsob života,
pružná odezva na momentální potřeby uživatelů,
poskytovat takový rozsah péče, aby u nás uživatel dožil v klidu a důstojně.
Jsme profesionálové a naším cílem je poskytovat kvalitní pobytové sociální služby na špičkové úrovni.